2 - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

2

Archiwum aktualności

W dniu 1.03.2014 r. rozpoczęły się zdjęcia do projektu UM - "Utworzenie bazy informacji turystycznej obszaru LSR w formie wirtualnych spacerów po atrakcjach  Ekomuzeum Doliny Noteci wraz z zakupem sprzętu do nieodpłatnego udostępniania."
Zdjęcia robione są na potrzeby:
przygotowywanej bazy informacji turystycznej  z obszaru LSR w postaci  spaceru wirtualnego po 3 atrakcjach Ekomuzeum Doliny Noteci, które znajdują się w sieci atrakcji prowadzonej przez LGD "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" tj.: 1.Obiekt Ekomuzeum w  Konstantowie, 2. Muzeum Ziemi Krajeńskiej – Nakło, 3. Muzeum Ziemi Szubińskiej – Szubin
zdjęć w formacie 3D.
Gotowy projekt będzie udostępniony w sieci WWW na stronach poszczególnyh obiektów, oraz na wystawie w Nakielskim Muzeum w dn 24.06.2014 r. na którą serdecznie zapraszamy.

____________________________________________________________________________________________________________

Informacja o zakupie sprzętu.
W dn. 24.03.2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisaliśmy umowę przyznania pomocy dotyczącej operacji: Organizacja i przeprowadzenie  spływów kajakowych w połączeniu z promocją lokalnych walorów Doliny Noteci oraz zakupem kajaków i sprzętu asekuracyjnego wraz z jego udostępnianiem.”


    W ramach tzw. "małych projektów" tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocyw ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, zaczynamy realizować  projekt pt. „Organizacja i przeprowadzenie  spływów kajakowych w połączeniu z promocją lokalnych walorów Doliny Noteci oraz zakupem kajaków i sprzętu asekuracyjnego wraz z jego udostępnianiem.”

Klub turystyki „Noteć” na przełomie kwietnia i maja planuje zakupić następujący sprzęt kajakowy:
kajak turystyczny 1-osobowy - 1 szt.
kajak hybrydowy 1-osobowy - duży - 1 szt.
kajak hybrydowy 1-osobowy - mały - 1 szt.
kajaki 2-osobowe - 8 szt.
wiosła skrętne - 19 szt.
kamizelki asekuracyjne - 19 szt.
kamizelki ratunkowe - 4 szt.
rzutka - 1 szt.
fartuch - 3 szt.

Zakup sprzętu przyczyni się do rozpropagowania czynnego wypoczynku, wzrostu zainteresowania  przyrodą i kształtowaniem postaw proekologicznych a także integracją społeczności poprzez  jej liczny udział w spływach kajakowych.

Zasady udostępniania sprzętu kajakowego:
zakupiony sprzęt kajakowy: kajaki wraz z osprzętem  będą nieodpłatnie użyczane grupom zorganizowanym, których celem będzie organizacja spływów kajakowych na terenach powiatu nakielskiego (obszaru LSR). W tym celu opracowany zostanie szczegółowy regulamin udostępniania. Za wypożyczony sprzęt będzie odpowiadał kierownik grupy. Sprzęt przechowywany będzie w siedzibie wnioskodawcy.


____________________________________________________________________________________________________________


W dniu 07.04.2014 r. zamówione kajaki wraz z osprzętem dotarły na miejsce. Obecnie trwa przygotowywanie i dostosywanie ich do spływów kajakowych. Pierwszy z nich odbędzie się w dniu 19.04.2014 r.

 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego