22 czerwiec Dorotowo - Witogroszcz - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

22 czerwiec Dorotowo - Witogroszcz

Splywy kajakowe > 2013 (skala trudności 0-10 ; 10 - najtrudniejszy)

Trasa z Dorotowa do Witogroszcza

 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego