3 obiekty - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

3 obiekty

Projekty unijne > Panoramy sferyczne 3 obiekty LGD 2014 r

TYTUŁ OPERACJI:  Utworzenie bazy informacji turystycznej obszaru LSR w formie wirtualnych spacerów po atrakcjach  Ekomuzeum Doliny Noteci wraz z zakupem sprzętu do nieodpłatnego udostępniania.

Operacja zakłada realizację działań mających istotny wpływ na podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu nakielskiego (obszaru realizacji LSR) tj.:  rozwijanie turystyki na obszarze LSR dzięki utworzeniu bazy informacji turystycznej obszaru LSR w formie wirtualnych spacerów po atrakcjach  Ekomuzeum Doliny Noteci oraz prezentację ciekawych obiektów w formacie 3D
Promocja lokalnych walorów: utworzenie bazy informacji turystycznej obszaru LSR w formie wirtualnych spacerów po atrakcjach  Ekomuzeum Doliny Noteci i prezentacja ciekawych obiektów w formacie 3D  z uwagi na sam charakter przedsięwzięcia promowanć będzie głównie walory przyrodnicze,  i historyczne Doliny Noteci. Miejsce realizacji zadania  to obszar LSR tj. Krajny i Pałuk.
Operacja polega na przygotowaniu bazy informacji turystycznej  z obszaru LSR w postaci  spaceru wirtualnego po 3 atrakcjach Ekomuzeum Doliny Noteci, które znajdują się w sieci atrakcji prowadzonej przez LGD "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" tj.: 1.Obiekt Ekomuzeum w  Konstantowie, 2. Muzeum Ziemi Krajeńskiej – Nakło, 3. Muzeum Ziemi Szubińskiej – Szubin

 
 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego