3 splywy kajakowe - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

3 splywy kajakowe

Projekty unijne > Zakup kajakow i splywy 2014 r

Informacja o spływach kajakowych przeprowadzonych w ramach projektu.

W ramach
tzw. "małych projektów" tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, realizujemy  projekt pt. „Organizacja i przeprowadzenie  spływów kajakowych w połączeniu z promocją lokalnych walorów Doliny Noteci oraz zakupem kajaków i sprzętu asekuracyjnego wraz z jego udostępnianiem.”

Celem spływów jest propagowanie czynnego wypoczynku, wzrost zainteresowania  przyrodą i kształtowania postaw proekologicznych a także integracja społeczności poprzez  jej liczny udział w spływach kajakowych.
W trakcie spływów  z uwagi na sam charakter przedsięwzięcia promować chcemy głównie walory przyrodnicze Doliny Noteci.

 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego