3 - Klub turystyki "Noteć"

K l u b   T u r y s t y k i   "N o t e ć"
 księga gości
 o szkole
 drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

3

Archiwum aktualności
Zapowiedzi

W roku 2014 Klub Turystyki "Noteć" pozyskał środki finansowe realizując projekty:

1. Środki pozyskane w ramach wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nakielskiego w 2014 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą „Ekologia i turystyka aktywna”.

Realizacja projektu pt. "Rozwój ekologii i ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez spływy kajakowe" - 3 240,00 zł.

2. Środki pozyskane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

Koszt całkowity operacji dla wszystkich zrealizowanych projektów wynosi:
107 363,85 zł
Pozyskane środki dofinansowania z LGD
dla wszystkich zrealizowanych projektów wynosi: 107 145,45 zł


 • Wnioskodawca: Klub Turystyki „Noteć” Tytuł operacji: Organizacja i przeprowadzenie obozów wędrownych w połączeniu z promocją lokalnych walorów Doliny Noteci i zakupem namiotów z osprzętem wraz z jego udostępnianiem Cel: Podnoszenie jakości życia mieszkańców Krajny i Pałuk poprzez organizację obozów wędrownych w połączeniu z promocją lokalnych walorów Doliny Noteci i zakupem namiotów z osprzętem wraz z jego udostępnianiem. Koszt całkowity operacji: 21 638,14 zł Kwota dofinansowania przez LGD: 17 228,00 zł Działanie: Małe projekty


 • Wnioskodawca: Klub Turystyki „Noteć” Tytuł operacji: Utworzenie bazy informacji turystycznej obszaru LSR w formie wirtualnych spacerów po atrakcjach Ekomuzeum Doliny Noteci oraz prezentacja ciekawych obiektów w formacie 3D Cel: Rozwijanie turystyki na obszarze LSR poprzez utworzenie bazy informacji turystycznej obszaru LSR w formie wirtualnych spacerów po atrakcjach Ekomuzeum Doliny Noteci wraz z zakupem sprzętu do nieodpłatnego udostępniania. Koszt całkowity operacji: 29 484,32 Kwota dofinansowania przez LGD: 23 577,16 zł Działanie: Małe projekty


 • Wnioskodawca: Klub Turystyki „Noteć” Tytuł operacji: Organizacja i przeprowadzenie spływów kajakowych w połączeniu z promocją lokalnych walorów Doliny Noteci oraz zakupem kajaków i sprzętu asekuracyjnego wraz z jego udostępnianiem. Cel: Podnoszenie jakości życia mieszkańców Krajny i Pałuk poprzez organizację spływów kajakowych w połączeniu z promocją lokalnych walorów Doliny Noteci oraz zakupem kajaków i sprzętu asekuracyjnego wraz z jego udostępnianiem. Koszt całkowity operacji: 38 863,17 zł Kwota dofinansowania przez LGD: 31 090,53 zł Działanie: Małe projekty


 • Wnioskodawca: Klub Turystyki „Noteć” Tytuł operacji: Organizacja i przeprowadzenie instruktażu w zakresie: spływów kajakowych, organizacji biegów narciarskich i spacerów Nordic Walking w połączeniu z promocją lokalnych walorów Doliny Noteci oraz zakupem nart biegowych z osprzętem, kijów do nordic walking i rękawiczek oraz kajaków z osprzętem wraz z ich udostępnianiem. Cel: Podnoszenie jakości życia mieszkańców Krajny i Pałuk poprzez organizację i przeprowadzenie instruktaży w zakresie wybranych dziedzin sportowych połączonych z promocją lokalnych walorów Doliny Noteci oraz zakup sprzętu sportowego do bezpłatnego udostępniania. Koszt całkowity operacji: 17 378,22 zł Kwota dofinansowania przez LGD: 13 906,14 zł Działanie: Małe projekty


 • Wnioskodawca: Klub Turystyki „Noteć” Tytuł operacji: Utworzenie bazy informacji turystycznej obszaru LSR w formie wirtualnych spacerów po atrakcjach  Ekomuzeum Doliny Noteci oraz prezentacja ciekawych obiektów w formacie 3D - 5 obiektów Cel: Rozwijanie turystyki na obszarze LSR poprzez utworzenie bazy informacji turystycznej obszaru LSR w formie wirtualnych spacerów po atrakcjach  Ekomuzeum Doliny Noteci oraz prezentacja ciekawych obiektów w formacie 3D. Koszt całkowity operacji: 26 683,97 Kwota dofinansowania przez LGD: 21 343,62 Działanie: Małe projektyPrezes Klubu Turystyki " Noteć"
Tadeusz Kunikowski

 
 
 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego