Brda - Woziwoda- Rudzki Most 16 maj - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

Brda - Woziwoda- Rudzki Most 16 maj

Splywy kajakowe > 2015

W Woziwodzie zaczyna się rozległy krajobrazowy rezerwat przyrody Dolina Rzeki Brdy, który powstał w celu ochrony całego ekosystemu obejmującego krajobraz, skupiska roślin i ostoje rzadkich gatunków fauny. Nurt rzeki przyspiesza, liczne powalone drzewa tarasują drogę. Las jest mieszany; prócz sosny występują tu zróżnicowane wiekowo skupiska dębów, lip i grabów. Topograficznie koryto rzeki wcina się w polodowcowy krajobraz, tworząc głęboką dolinę. Systematycznie rzeka coraz bardziej meandruje; z lewej strony wpływa Bielska Struga (96,5 km). Teraz Brda płynie szerokim rozlewiskiem, brzegi porasta gęsta roślinność nadbrzeżna, koryto kluczy, by wreszcie dotrzeć do dużego i malowniczo usytuowanego na zakolu rzeki pola biwakowego w Gołąbku (91,5 km); liczne mniejsze polany, które łączą się w większą całość, tworzą tu miły, kameralny nastrój. Na uwagę zasługuje również ciekawa przyrodniczo okolica, w tym park dendrologiczny i ścieżka dydaktyczna Jelenia Wyspa. Obie atrakcje przyrodnicze usytuowane są nad rozlewiskiem Stążki – przepięknym krajobrazowo lewym dopływem Brdy.

W Gołąbku zaczyna się jeden z dwu najciekawszych fragmentów środkowej części rzecznego szlaku. Rzeka przyspiesza. Szybki nurt znosi kajak, a cofki prądu, bystrza, głazy w nurcie i liczne powalone drzewa zmuszają do uważnego obserwowania rzeki. W Tucholi Plaskosz mija się most drogowy na trasie Tuchola-Tleń (87,5 km). Przy znajdującym się na zachód przystanku autobusowym zaczyna się żółty szlak im. Bartłomieja Nowodworskiego do Cekcyna. Jeszcze trzy razy będzie on przecinał linię Brdy – w Rudzkim Moście, Świcie i Pile-Młynie. Lewym brzegiem prowadzi zaś cały czas niebieski pieszy szlak Brdy, a jego bieg raz zbliża się, raz oddala od brzegu. Cały czas nurt szybko pcha kajak do przodu. Mija się most kolejowy, przepływa obok Kamienia Jagiełły (82,0 km), znajdującego się bliżej prawego brzegu dużego głazu narzutowego – pomnika przyrody nieożywionej. Po chwili przepływa się pod kolejnym mostem, tym razem w Rudzkim Moście, obecnie też dzielnicy Tucholi; jeśli czas nam na to pozwala, w mieście warto zobaczyć eksponaty zgromadzone przez Muzeum Borów Tucholskich.


Link do śladu GPS

 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego