II Oferta cenowa na zakup sprzętu fotograficznego - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

II Oferta cenowa na zakup sprzętu fotograficznego

Projekty unijne > Oferty cenowe > archiwum

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT W RAMACH PORÓWNANIA CENOWEGO

Klub Turystyki "Notec" (zwany dalej Zamawiającym),
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:


sprzedaż sprzętu fotograficznego z osprzętem:

Obiektyw 3D do aparatów o niepełnowymiarowej matrycy, wersja do aparatów z matrycą o wielkości APS-C
      Ogniskowa soczewek: 40 mm, baza stereoskopowa (odległość między obiektywami) - 90mm.

Zestaw do  wykonywania, obróbki komputerowej i oglądania obrazów trójwymiarowych.
   W skład wchodzi :
   program  do tworzenia obrazów trójwymiarowych,
   
podręcznik,
   przeglądarka (stereoskop),
   zdjęcia gotowe do oglądania,
   okulary do oglądania anaglifów,
   folie lentikularne (60 lpi, 3 arkusze 10 x 15 cm),
   szyna do fotografii 3D.


Data wystawienia ogłoszenia 27.01.2014
Adres na który należy przesłać oferty -  e-mail: adeo@poczta.onet.pl
lub listownie na adres:
Klub Turystyki "Noteć"
ul. Kasztanowa 13
89-100 Występ
Oferty należy składać w termin do  03.02.2014 r.
rozstrzygnięcie i wybór oferty w dniu 03.02.2014 r.

 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego