Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

licznik odwiedzin

Propozycja harmonogramu imprez:       (imprezyzamknięte)

2 dni spływ kajakowy rzeką Noteć w terminie 17-18 kwiecień 2021 r.

2 dni splyw kajakowy rzeką Rurzycaw terminie
wekend maj 2021r. (wyjazd w piątek ok godz 16.00)

3 dni spływ kajakowy rzeką Wełna w terminie ............... 2021r. (wyjazd w .......... ok godz 16.00)

2 dni splyw kajakowy rzeką Korytnica w terminie  26 - 27 czerwiec
2021r. ( wyjazd 25.06 ok 16.00)

5 dni spływ kajakowy - rzeką Drawa od elektrowni Borowo do wsi Hutniki w terminie 7-11 lipiec 2021r. ( 6 lipca k - wyjazd ok godz. 16.00)

3 dni spływ kajakowy rzeką Czernica  w terminie -  23 - 25 lipiec 2021r. (
wyjazd 22.07 ok godz 16.00) )

5 dni spływ kajakowy rzeką Dobrzyca w terminie - 18-22 sierpień 2021 r. (
wyjazd 17.08  ok godz 16.00) )

ZDJĘCIA I FILMY SFERYCZNE 360 ZNAJDUJĄ SIĘ NA
FACEBOOKU w zakładce "album"
NA STRONIE P. TADEUSZA KUNIKOWSKIEGO

RELACJA Z WARSZTATÓW MODELARSKICH
NA KTÓRYCH TWORZONY JEST MODEL STATKU
ŁOKIETEK I JADWIGA

Nr konta bankowego do wpłaty : 33 2490 0005 0000 4000 3183 0094
PROJEKT W ROKU 2020/2021


  PROJEKT "Aktywni dla siebie"  - informacje, rekrutacja, dokumenty rekrutacyjne   
  PROJEKT "Aktywni dla siebie"  - informacje, rekrutacja ,dokumenty rekrutacyjne  
  PROJEKT "Aktywni dla siebie"  - informacje, rekrutacja,dokumenty rekrutacyjne   
  PROJEKT "Aktywni dla siebie"  - informacje, rekrutacja,dokumenty rekrutacyjne      


Aktualne informacje i zdjęcia z realizacji projektu

8.11.2020 r

ZAPROSZENIE
Klub Turystyki „Noteć” zaprasza do udziału
w projekcie objętym grantem „Aktywni dla siebie”

Projekt przeznaczony jest dla 12 mieszkańców powiatu nakielskiego, którzy ukończyli 18 lat i potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu odbędą się:

I. ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
Zajęcia ruchowe mają na celu poprawę stanu zdrowia i zdolności uczestników do samodzielnego wykonywania czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem:
1. Zajęcia na basenie
aerobik wodny 1 do 3 razy w tygodniu (z wyłączeniem przerwy technicznej na basenie). Razem 37 zajęć x 1 godz.
2. Spacery nordic walking - od 1 do 3 spacerów w tygodniu. Razem 36 spacerów x 3 godz.
Każdy uczestnik otrzyma akcesoria do pływania: makaron, łącznik do makaronu i ósemkę, kijki nordic walking, butelkę z filtrem wraz z zapasem filtrów na okres trwania zajęć, transport uczestników projektu na i z miejsca startu spacerów nordic walking.

II. SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM
1. Rozmowy indywidualne z psychologiem
poruszana tematyka i cel zadania: budowanie pewności siebie, umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów, proszenie o pomoc, radzenie sobie ze starzeniem, samotnością, pojawiającymi się problemami zdrowotnymi, etc. Każdy uczestnik: 2 rozmowy x 30 min.
2. Warsztaty motywacyjne (umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów, komunikacja z otoczeniem
przełamywanie barier) 4 warsztaty x 2 godziny. Na warsztatach poruszone zostaną zagadnienia związane z niesamodzielnością. Warsztaty mają na celu wspomóc uczestników w wychodzeniu z niesamodzielności.

III. SPOTKANIA Z DIETETYKIEM
1. Zajęcia indywidualne z uczestnikami projektu
mają na celu wparcie w zakresie dietetyki dotyczące: stanu zdrowia m.in. badanie tętna, ciśnienia, grubości i rozkładu w organizmie tkanki tłuszczowej, zaleceń żywieniowych i doboru form aktywności ruchowej 2 zajęcia x 25 min. dla każdego uczestnika.
2. Warsztaty dietetyczne nt. zdrowego odżywiania się osób niesamodzielnych, w tym piramida żywienia, specyficzne potrzeby żywieniowe, wpływ diety na zmniejszenie niesamodzielności
3 warsztaty x 2 godz.

IV. WYDARZENIE INTEGRACYJNE
Wydarzenie integracyjne odbędzie się w formie gier, zabawy i degustacji lokalnych wyrobów. Celem wydarzenia będzie integracja uczestników z lokalną społecznością. Udział w wydarzeniu będzie bezpłatny zarówno dla uczestników projektu, jak i mieszkańców powiatu nakielskiego. Czas trwania to 2 godz.

V. WYJAZD NA TĘŻNIE
Dwa wyjazdy na tężnie: jeden do Inowrocławia i jeden do Ciechocinka. Podczas całodniowego wyjazdu uczestnicy otrzymają posiłek.
Uczestnicy będą zwiedzać tężnie w Ciechocinku i Inowrocławiu, wraz z tarasami widokowymi. Dzięki wyjazdom uczestnicy poznają nowe miejsca, w których można spędzać czas wolny połączony z jednoczesnym wzmacnianiem odporności swojego organizmu.


Termin realizacji projektu: listopad 2020 r.
wrzesień 2021 r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu przy ul. Kasztanowej 13 w Występie oraz na stronie internetowej:
- www.wycieczkinaklo.cba.pl;
- www.rlks.naklo.pl (zakładka: Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków, podzakładka: Aktywna integracja w Dolinie Noteci).

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane osobiście w biurze Klubu Turystyki “Noteć” pod adresem:
ul. Kasztanowa 13, Występ, 89-100 Nakło nad Notecią lub za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data dostarczenia dokumentów do biura Klubu).
Rekrutacja prowadzona jest w terminie od 09.11.2020 g. 15.00 do 30.11.2020 r. do godz. 20.00.
Szczegółowych informacji udziela p. Tadeusz Kunikowski
tel. 608441824, e-mail: adeo@poczta.onet.pl

Zasady rekrutacji, w tym szczegółowe kryteria udziału w projekcie oraz aktualne informacje znajdują się na stronie www.wycieczkinaklo.cba.pl.


 
Tadeusz Kunikowski
 
 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego