Informacja o projekcie - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacja o projekcie

Projekty unijne > Aktywni dla siebie 2020_2021

A
..

A
..

A
..

A
..

A-
.....

A+
.....
Klub Turystyki „Noteć” zaprasza do udziału
w projekcie objętym grantem „Aktywni dla siebie”


Celem realizowanego przez Klub Turystyki "Noteć" projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszaru LSR, służącej włączeniu społecznemu, poprzez realizację działań o charakterze zdrowotnym, psychospołecznym i integracyjnym.

Projekt przeznaczony jest dla 12 mieszkańców powiatu nakielskiego, którzy ukończyli 18 lat i potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Udział w projekcie jest bezpłatny.


Dzięki  zajęciom
na basenie spacery, spacerom nordic walking oraz wyjazdom na tężnie i wsparciu psychologiczno-dietetycznemu, mamy na celu poprawę stanu zdrowia uczestników poprzez wzmocnienie mięśni, dotlenienie organizmu, wzmocnienie motywacji do podejmowania wysiłku każdego dnia.Dzięki wydarzeniu integracyjnemu chcemy włącz uczestników projektudo lokalnej społeczności.

Termin realizacji projektu: listopad 2020 r. wrzesień 2021 r.

W ramach projektu odbędą się:


I. ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
Zajęcia ruchowe mają na celu poprawę stanu zdrowia i zdolności uczestników do samodzielnego wykonywania czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem:
1. Zajęcia na basenie
aerobik wodny 1 do 3 razy w tygodniu (z wyłączeniem przerwy technicznej na basenie). Razem 37 zajęć x 1 godz.
2. Spacery nordic walking - od 1 do 3 spacerów w tygodniu. Razem 36 spacerów x 3 godz.
Każdy uczestnik otrzyma akcesoria do pływania: makaron, łącznik do makaronu i ósemkę, kijki nordic walking, butelkę z filtrem wraz z zapasem filtrów na okres trwania zajęć, transport uczestników projektu na i z miejsca startu spacerów nordic walking.

II. SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM
1. Rozmowy indywidualne z psychologiem
poruszana tematyka i cel zadania: budowanie pewności siebie, umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów, proszenie o pomoc, radzenie sobie ze starzeniem, samotnością, pojawiającymi się problemami zdrowotnymi, etc. Każdy uczestnik: 2 rozmowy x 30 min.
2. Warsztaty motywacyjne (umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów, komunikacja z otoczeniem
przełamywanie barier) 4 warsztaty x 2 godziny. Na warsztatach poruszone zostaną zagadnienia związane z niesamodzielnością. Warsztaty mają na celu wspomóc uczestników w wychodzeniu z niesamodzielności.

III. SPOTKANIA Z DIETETYKIEM
1. Zajęcia indywidualne z uczestnikami projektu
mają na celu wparcie w zakresie dietetyki dotyczące: stanu zdrowia m.in. badanie tętna, ciśnienia, grubości i rozkładu w organizmie tkanki tłuszczowej, zaleceń żywieniowych i doboru form aktywności ruchowej 2 zajęcia x 25 min. dla każdego uczestnika.
2. Warsztaty dietetyczne nt. zdrowego odżywiania się osób niesamodzielnych, w tym piramida żywienia, specyficzne potrzeby żywieniowe, wpływ diety na zmniejszenie niesamodzielności
3 warsztaty x 2 godz.

IV. WYDARZENIE INTEGRACYJNE
Wydarzenie integracyjne odbędzie się w formie gier, zabawy i degustacji lokalnych wyrobów. Celem wydarzenia będzie integracja uczestników z lokalną społecznością. Udział w wydarzeniu będzie bezpłatny zarówno dla uczestników projektu, jak i mieszkańców powiatu nakielskiego. Czas trwania to 2 godz.

V. WYJAZD NA TĘŻNIE
Dwa wyjazdy na tężnie: jeden do Inowrocławia i jeden do Ciechocinka. Podczas całodniowego wyjazdu uczestnicy otrzymają posiłek.
Uczestnicy będą zwiedzać tężnie w Ciechocinku i Inowrocławiu, wraz z tarasami widokowymi. Dzięki wyjazdom uczestnicy poznają nowe miejsca, w których można spędzać czas wolny połączony z jednoczesnym wzmacnianiem odporności swojego organizmu.


Wartość projektu wynosi 51 922,00 zł a wkład funduszy eurpejskich wynosi 49 322,00 zł.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego