informacje - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

informacje

Projekty unijne > Projekt PTTK Szlak Brdy 2012/2013 r. > splywy kajakowe

Operacja zakłada realizację kilu rodzajów działań mających istotny wpływ na podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu nakielskiego (obszaru realizacji LSR) tj.:  

I. Spływy  kajakowe Doliną Noteci
Celem spływu jest propagowanie czynnego wypoczynku, wzrost zainteresowania  przyrodą i kształtowania postaw proekologicznych, a także integracja społeczności poprzez  jej liczny udział w spływach kajakowych. Spływ kajakowy jest imprezą:
- cykliczną - odbywającą się co roku, w ramach operacji planujemy 6 spływów kajakowych, w tym jeden dwudniowy,
- masową – dostępną dla wszystkich mieszkańców  Powiatu Nakielskiego,
- trasy spływu wynoszą od 7,5 do 30 km,
-przewidywana ilość uczestników to 70 osób łącznie w ramach wszystkich 5-ciu spływów jednodniowych oraz 14 uczestników spływu dwudniowego.
Zakładamy, że 1 osoba będzie mogła uczestniczyć w kilku spływach, gdyż trasy spływów będą każdorazowo inne.
Każdy z 6-ciu spływów kajakowych rozpocznie się prelekcją na temat ekologii i zasobów naturalnych Doliny Noteci przez co będą promowane lokalne walory przyrodnicze obszaru LSR (w sumie 6 godz.).

 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego