informacje o zajęciach - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

informacje o zajęciach

Projekty unijne > Projekt PTTK Szlak Brdy 2012/2013 r. > cwiczenia ogolnorozwojowe

Operacja zakłada realizację kilu rodzajów działań mających istotny wpływ na podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu nakielskiego (obszaru realizacji LSR) tj.:

Ogólnorozwojowe ćwiczenia ruchowe
Zadanie ma wpłynąć na wzrost świadomości mieszkańców obszaru LSR w zakresie dbania o swoją sprawność fizyczną. Dzięki zapoznaniu uczestników z różnorodnymi formami ćwiczeń ruchowych zarówno na sali ćwiczeń ( w sumie 64dni x 1 godz.) jak i w terenie ( w sumie 10 godz.), zwłaszcza na łonie natury na obszarze Doliny Noteci, obcując i poznając faunę i florę otoczenia niewątpliwie wzrośnie jakość życia mieszkańców obszaru LSR, co z pewnością wpłynie na osiągniecie zakładanego celu operacji. Aby przedstawić uczestnikom inne sposoby ćwiczeń ogólnorozwojowych tj. łączenie aktywności fizycznej z możliwością obcowania z lokalną przyrodą w ramach operacji przewidujemy 2 dni szkolenia stacjonarnego w terenie (w parku miejskim, na siłowni zewnętrznej w Nakle nad Notecią) rozwijające i utrwalające nabyte umiejętności. W terenie zostanie zrealizowanych w sumie 10 godzin zajęć ogólnorozwojowych  tj. 2 dni razy 5 godzin). Przewidujemy, że w zajęciach weźmie udział ok. 30 osób z terenu LGD. Wyjście w teren będzie jednocześnie okazją do zapoznania się z lokalnymi walorami przyrodniczymi.
Termin realizacji: wrzesień 2012r. - wrzesień 2013r

 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego