Informacje o zakupie kajakow - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje o zakupie kajakow

Projekty unijne > Zakup kajakow i splywy 2014 r

Informacja o zakupie sprzętu.

    W ramach tzw. "małych projektów" tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, realizujemy  projekt pt. „Organizacja i przeprowadzenie  spływów kajakowych w połączeniu z promocją lokalnych walorów Doliny Noteci oraz zakupem kajaków i sprzętu asekuracyjnego wraz z jego udostępnianiem.”

Klub turystyki „Noteć” na przełomie kwietnia i maja planuje zakupić następujący sprzęt kajakowy:

- kajak turystyczny 1-osobowy - 1 szt.
- kajak hybrydowy 1-osobowy - duży - 1 szt.
- kajak hybrydowy 1-osobowy - mały - 1 szt.
- kajaki 2-osobowe - 8 szt.
- wiosła skrętne - 19 szt.
- kamizelki asekuracyjne - 19 szt.
- kamizelki ratunkowe - 4 szt.
- fartuch - 3 szt.  

Zakup sprzętu przyczyni się do rozpropagowania czynnego wypoczynku, wzrostu zainteresowania  przyrodą i kształtowaniem postaw proekologicznych a także integracją społeczności poprzez  jej liczny udział w spływach kajakowych.

Zasady udostępniania sprzętu kajakowego:
zakupiony sprzęt kajakowy: kajaki wraz z osprzętem  będą nieodpłatnie użyczane grupom zorganizowanym, których celem będzie organizacja spływów kajakowych na terenach powiatu nakielskiego (obszaru LSR). W tym celu opracowany zostanie szczegółowy regulamin udostępniania. Za wypożyczony sprzęt będzie odpowiadał kierownik grupy. Sprzęt przechowywany będzie w siedzibie wnioskodawcy.


 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego