Oferta cenowa obsluga adm-tech 5 spacerow wirtualnych 24.05.2014 r. - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferta cenowa obsluga adm-tech 5 spacerow wirtualnych 24.05.2014 r.

Projekty unijne > Oferty cenowe > archiwum

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT W RAMACH PORÓWNANIA CENOWEGO

Klub Turystyki "Notec" (zwany dalej Zamawiającym),
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:


obsługa administracyjno-techniczna

Data wystawienia ogłoszenia 24.05.2014 r.

oferty proszę kierować  na adres:
mailowy adeo@poczta.onet.pl
lub listownie na adres:
Klub Turystyki "Noteć"
ul. Kasztanowa 13,  89-100 Występ
Oferty należy składać w termin do  26.05.2014 r.
rozstrzygnięcie i wybór oferty w dniu 26.05.2014 r. o godz. 20.00

wzór oferty w zalączniku:   oferta

 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego