Oferta cenowa wywolanie zdjec 3D - 5 spacerow wirtualnych - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferta cenowa wywolanie zdjec 3D - 5 spacerow wirtualnych

Projekty unijne > Oferty cenowe > archiwum

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT W RAMACH PORÓWNANIA CENOWEGO

Klub Turystyki "Notec" (zwany dalej Zamawiającym),
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:


wywołanie zdjęć 3D
Data wystawienia ogłoszenia 02.05. 2013 r.

oferty proszę kierować  na adres:
mailowy adeo@poczta.onet.pl
lub listownie na adres:
Klub Turystyki "Noteć"
ul. Kasztanowa 13,  89-100 Występ
Oferty należy składać w termin do  16.05.2013 r.
rozstrzygnięcie i wybór oferty w dniu 16.05.2013 r. o godz. 20.00 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego