oferta cenowa 15 maja 2014 r na zakup namiotów i plecaków - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

oferta cenowa 15 maja 2014 r na zakup namiotów i plecaków

Projekty unijne > Oferty cenowe > archiwum

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT W RAMACH PORÓWNANIA CENOWEGO

Klub Turystyki "Notec" (zwany dalej Zamawiającym),
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:


sprzedaż sprzętu namiotowego z osprzętem:

Data wystawienia ogłoszenia 15.05.2014  r.

Oferty prosimy kierować  na adres:
mailowy adeo@poczta.onet.pl
lub listownie na adres:
Klub Turystyki "Noteć"
ul. Kasztanowa 13
89-100 Występ
Oferty należy składać w termin do 22.05.2014 r.
rozstrzygnięcie i wybór oferty w dniu 22.05.2014 r.

wzór oferty w zalączniku:
 oferta 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego