Oferta cenowa zakup kajakow wraz z osprzetem - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferta cenowa zakup kajakow wraz z osprzetem

Projekty unijne > Oferty cenowe > archiwum

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT W RAMACH PORÓWNANIA CENOWEGO

Klub Turystyki "Notec" (zwany dalej Zamawiającym),
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:sprzedaż sprzętu kajakowego z osprzętem:


Data wystawienia ogłoszenia 10.10.2013

terminwpływu  ofert  na adres:
mailowy adeo@poczta.onet.pl
lub listownie na adres:
Klub Turystyki "Noteć"
il. Kasztanowa 13
89-100 Występ
Oferty należy składać w termin do  25.10.2013 r.
rozstrzygnięcie i wybór oferty w dniu 28.10.2013

wzór oferty w zalączniku:   oferta


 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego