Oferty cenowena - wykonanie spaceru wirtualnego po 3 obiektach Ekomuzem Doliny Noteci - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferty cenowena - wykonanie spaceru wirtualnego po 3 obiektach Ekomuzem Doliny Noteci

Projekty unijne > Oferty cenowe > archiwumOGŁOSZENIE O NABORZE OFERT W RAMACH PORÓWNANIA CENOWEGO

Klub Turystyki "Notec" (zwany dalej Zamawiającym),
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:


Oferta:
Wykonanie spaceru wirtualnego po pięciu obiektach Ekomuzem Doliny Noteci – zakres czynności:

- wykonanie panoram sferycznych w trybie HDR,
- wykonanie zdjęć w trybie HDR,
- umieszczenie pojedynczej panoramy 3D w projekcie spaceru wirtualnego z wykorzystaniem wykonanych wcześniej obrazów panoram oraz zdjęć obiektów z opisem,
-  realizacja spaceru wirtualnego po imporcie panoram do projektu,
- przygotowanie aplikacji uruchomieniowej do umieszczenia na płycie DVD,


Zadanie  realizowane jest w ramach projektu „Utworzenie bazy informacji turystycznej obszaru LSR w formie wirtualnych spacerów po atrakcjach  Ekomuzeum Doliny Noteci wraz z zakupem sprzętu do nieodpłatnego udostępniania."
Oferty można składać osobiście oraz pocztą - decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego. Oferty składać należy do dnia 16 stycznia 2013 r. do godziny 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2013 r. o godz. 12.00.Adres składania ofert:

Klub Turystyki  "Noteć"
ul. Kasztanowa 13
89-100 Występ

 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego