podsumowanie - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

podsumowanie

Projekty unijne > Projekt PTTK Szlak Brdy 2012/2013 r. > splywy kajakowe

Spływy  kajakowe Doliną Noteci
Dzięki spływom kajakowym uczestnicy mogli poznać piękne tereny Doliny Noteckiej jej walory przyrodnicze i turystyczne. Przed realizacją tego projektu założyliśmy sobie realizację celów: propagowanie czynnego wypoczynku, wzrost zainteresowania  przyrodą i kształtowania postaw proekologicznych, a także integrację społeczności poprzez  jej liczny udział w spływach kajakowych. Dzięki
pomocy finansowej pozyskanej z „ małych projektów” z LGD „Partnerstwo Krajny i Pałuk”  odbyło się w sumie 6 spływów kajakowych na trasach od Zamościa, Turu, Chobielina poprzez Nakło n. Not. do Osieka n. Not. a w nich wzięło udział w sumie 84 mieszkańców naszego regionu. Realizatorem i koordynatorem projektu był Pan Tadeusz Kunikowski.

 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego