podsumowanie - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

podsumowanie

Projekty unijne > Projekt PTTK Szlak Brdy 2012/2013 r. > cwiczenia ogolnorozwojowe

Ogólnorozwojowe ćwiczenia ruchowe
W okresie od końca września 2012 r. do czerwca 2013 roku odbywały się ogólnorozwojowe ćwiczenia ruchowe. Zadanie miało wpłynąć na wzrost świadomości mieszkańców powiatu nakielskiego w zakresie dbania o swoją sprawność fizyczną. Dzięki zapoznaniu uczestników z różnorodnymi formami ćwiczeń ruchowych zarówno na sali ćwiczeń ( w sumie 64dni x 1 godz.) jak i w terenie ( w sumie 10 godz.), zwłaszcza na łonie natury na obszarze Doliny Noteci, obcując i poznając faunę i florę otoczenia niewątpliwie wzrosła świadomość prozdrowotna. Dzięki
pomocy finansowej pozyskanej z „ małych projektów” z LGD „Partnerstwo Krajny i Pałuk”  odbyło się w sumie 64 spotkań na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n. Not. w których wzięło udział łącznie 30 osób. Koordynatorem projektu był Pan Tadeusz Kunikowski a prowadzącą zajęcia ogólnorozwojowe była  pani Ewa Młynarczyk.

 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego