realizacja - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

realizacja

Projekty unijne > Seniorzy aktywnie 2019_2020
  PROJEKT "SENIORZY AKTYWNIE"  - informacje, rekrutacja, dokumenty rekrutacyjne   
  PROJEKT "SENIORZY AKTYWNIE"  - informacje, rekrutacja ,dokumenty rekrutacyjne  
    PROJEKT "SENIORZY AKTYWNIE"  - informacje, rekrutacja,dokumenty rekrutacyjne   
  PROJEKT "SENIORZY AKTYWNIE"  - informacje, rekrutacja,dokumenty rekrutacyjne      
  
Szkolenie dla kadry zarządzającej z zakresu stosowania zasad równości płci w projekcie  "Seniorzy aktywnie" odbędzie się w dniu17 czerwca 2019 r. w siedzibie Klubu Turystyki "Noteć" o godzinie 15.00

Harmonogram najbliższych zajęć projektu "Seniorzy aktywnie"Klub Turystyki "Noteć" serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu nakielskiego (bez względu na wiek) do udziału w letnim cyklu integracyjnych spacerów nordic walking, które odbywają się w ramach projektu "Seniorzy aktywnie". Każdy spacer poprzedzony zostanie krótkim instruktażem w zakresie prawidłowej techniki Nordic Walking.

Udział w spacerach jest bezpłatny. Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.

Letnie spacery nordic walking mają na celu poprawę zdrowia i pełnią funkcję integracji mieszkańców z seniorami.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spacerach decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmuje koordynator projektu Tadeusz Kunikowski:

- telefonicznie pod numerem: 608 441 824,

- mailowo na adres:
ADEO@POCZTA.ONET.PL.

Zbiórka uczestników spacerów odbywa się każdorazowo w Nakle nad Notecią na parkingu przy "Lidlu" o godz. 9.00.


Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków
OGŁOSZENIA I WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓWProjekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014
2020

Klub Turystyki "Noteć"  realizuje projektu "Seniorzy aktywnie", który trwać będzie do końca marca 2020 r. W ramach projektu odbyły się już spotkania z psychologiem, dietetykiem oraz spacery nordic walking.
Obecnie oprócz spacerów nordic walking uczestnicy rozpoczęli zajęcia na basenie
aerobik wodny w wymiarze 30 godzin, oraz zajęcia na sali gimnastycznej, również w wymiarze 30 godzin.
Celem projektu jest pobudzanie aktywności mieszkańców obszaru LSR - osób starszych, służącej włączeniu społecznemu poprzez realizację działań o charakterze zdrowotnym i psychospołecznym

Zajęcia  organizowane są nieodpłatnie dla mieszkańców Powiatu Nakielskiego w ramach wniosku o powierzenie grantu (ze środków EFS w ramach RLKS) pn. „Seniorzy aktywnie” realizowanego dla grupy 12 osób.
.Tadeusz Kunikowski


 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego