realizacja - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

realizacja

Projekty unijne > Aktywni dla siebie 2020_2021Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014
2020


Klub Turystyki "Noteć"  od 1 grudnia 2020 r. realizuje projekt "Aktywni dla siebie", który trwać będzie do końca września 2021 r. W ramach projektu odbyły się już spotkania z psychologiem, dietetykiem, 19 spacerów nordic walking oraz 12 zajęć na basenie. Zajęcia odbywają się średnio dwa, trzy razy w tygodniu.
Celem projektu jest pobudzanie aktywności mieszkańców obszaru LSR - osób starszych, służącej włączeniu społecznemu poprzez realizację działań o charakterze zdrowotnym i psychospołecznym

Zajęcia  organizowane są nieodpłatnie dla mieszkańców Powiatu Nakielskiego w ramach wniosku o powierzenie grantu (ze środków EFS w ramach RLKS) pn. „Aktywni dla siebie” realizowanego dla grupy 12 osób.
Zdjęcia z realizacji projektu zamieszczane są na stronie Klubu turystyki Noteć www.wycieczkinaklo.cba.pl
.Tadeusz Kunikowski

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014
2020
  PROJEKT "AKTYWNI DLA SIEBIE"  - informacje, rekrutacja, dokumenty rekrutacyjne   
  PROJEKT "AKTYWNI DLA SIEBIE  - informacje, rekrutacja ,dokumenty rekrutacyjne  
    PROJEKT "AKTYWNI DLA SIEBIE"  - informacje, rekrutacja,dokumenty rekrutacyjne   
  PROJEKT "AKTYWNI DLA SIEBIE  - informacje, rekrutacja,dokumenty rekrutacyjne      
  
Szkolenie dla kadry zarządzającej z zakresu stosowania zasad równości płci w projekcie  "AKTYWNI DLA SIEBIE" odbędzie się w dniu 2 LISTOPADA 2021 r. w siedzibie Klubu Turystyki "Noteć" o godzinie 15.00

Harmonogram najbliższych zajęć projektu "Seniorzy aktywnie"

Projekt współfinansowy jest z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014
2020


Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014
2020

Klub Turystyki "Noteć"  realizuje projektu "Aktywni dla siebie", który trwać będzie od 1 listopada 2020 r. do 30 września 2021 r. W ramach projektu odbędą się   spotkania z psychologiem (w sumie 20 godz), z dietetykiem (w sumie 16 godz), zajęcia na basenie (37 godz), spacery nordic walking (36 godz) wydarzenie integracyjne (2godz.) oraz dwa wyjazdy na tężnie  do Ciechocinka i Inowrocławia.

  
Szkolenie dla kadry zarządzającej z zakresu stosowania zasad równości płci w projekcie  "Aktywni dla siebie" odbędzie się w dniu 2 listopada 2020 r. w siedzibie Klubu Turystyki "Noteć" o godzinie 17.00


Zajęcia  organizowane będą nieodpłatnie dla mieszkańców Powiatu Nakielskiego w ramach wniosku o powierzenie grantu (ze środków EFS w ramach RLKS) pn. „Aktywni dla siebie" realizowanego dla grupy 12 osób.Tadeusz Kunikowski


 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego