realizacja - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

realizacja

Projekty unijne > Obozy wedrowne 2014 r
I obóz wędrowny

W dniach 27-29.06.2014 r. Klub Turystyki "Noteć" zorganizował pierwszy z zaplanowanych dwóch obozów wędrownych po ziemi Nakielskiej, w którym udział wzięło 14 osób.
Obóz odbył się  w ramach działania tzw "małych projektów" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków LSR Partnerstwa dla Krajny i Pałuk
Celem obozu jest propagowanie czynnego wypoczynku, wzrost zainteresowania  przyrodą i kształtowania postaw proekologicznych, zwiększenie zainteresowania lokalnymi miejscami pamięci narodowej a także integracja społeczności poprzez  jej liczny udział w obozie wędrownym.
Pierwszy obóz wędrowny na szlaku nakielsko
kcyńskim odbył się według poniższego programu:
1 dzień
Nakło
Występ Chobielin Paterek
Opis i prezentacja sieci osadniczej miasta Nakło nad Notecią. Przemarsz ulicą Potulicką i Rudki
zapoznanie z historią Cukrowni, jedną z niewielu działających na terenie kuj-pomorskim. Marsz drogą powiatową wzdłuż łąk nadnoteckich opis flory i fauny oraz historii pradoliny Wisły. Przystanek śluza i most na kanale Bydgoskim w m. Występ, zabytkowy czynny obiekt żeglugi śródlądowej. Kontynuacja marszu przez wieś (Występ dawniej Józefinka) w kierunku Chobielin młyn. Przystanek opis Noteci w jej naturalnym biegu znaczenie rzeki dawniej i dziś. Zwrócenie uwagi na europejski aspekt drogi wodnej E-70 i szanse rozwoju z tym związane. Prezentacja resztek młyna wodnego i odrestaurowanego dworku ziemskiego obecnie dom ministra Sikorskiego. Kontynuacja marszu przez m. Janowo do Paterka. Rozbicie obozu. Pogadanka podkreślenie znaczenia funduszy unijnych na przykładzie wyprawy jako istotny element organizowania i integrowania lokalnej społeczności.
2 dzień
Paterek
Polichno Sipiory Studzienki - Dębógora
Opis dziejów Paterka. Postój przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, resztkach dawnego cmentarza ewangelickiego, miejscu masowych mordów w roku 1939. Opis zakładów ZNTK Paterek. Marsz droga powiatową w kierunku Polichna
postój przy schronisku psów i wiadukcie kolejowym. Polichno budynek byłej szkoły, pomnik pomordowanych w r. 1939, stary cmentarz ewangelicki. Kontynuacja marszu tzw. szlakiem zielonym opis flory i fauny lasu, walory przyrodnicze Pojezierza gnieźnieńskiego i wzgórza morenowego, którym wiedzie trasa. Krótka prezentacja sieci osadniczej pomiędzy gminami Nakło i Kcynia objaśnienie różnic kulturowych Krajny i Pałuk. Marsz szlakiem gen. Dąbrowskiego (aleja starych dębów), Przystanek w m. Sipiory zwiedzanie kościoła i cmentarza. Trasa szlakiem dębogórskim do masztu p.pożarowego w centrum lasu oglądanie panoramy m.in. Kcyni. Postój i rozbicie obozu.
3. Łankowice
Sierniki rezerwat Grocholin Grocholin.
Opis dziejów osadnictwa pod Kcynią i samego miasta. Wizyta w dawnym pałacu w Siernikach. Kolejny postój
rezerwat Grocholin opis unikatowej przyrody zachowanej na terenie gminy Kcynia. Marsz w kierunku Grocholina m.in. przez teren Gospodarstwa Rolnego (dawne PGR-y). pokazanie różnic między gospodarstwami rodzinnymi i gosp. towarowym (podkreślenie znaczenia dotacji UE dla rolnictwa). Wizyta w dworku z XVI wieku unikatowy obiekt obronny dawnej szlachty wielkopolskiej.
Powrót do Nakła.

II obóz wędrowny

W dniach 11-13.07.2014 r. Klub Turystyki "Noteć" zorganizował drugi z dwóch  zaplanowanych obozów wędrownych po ziemi Nakielskiej, w którym udział wzięło 14 osób.
Obóz odbył się  w ramach działania 431Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13
Celem obozu jest propagowanie czynnego wypoczynku, wzrost zainteresowania  przyrodą i kształtowania postaw proekologicznych, zwiększenie zainteresowania lokalnymi miejscami pamięci narodowej a także integracja społeczności poprzez  jej liczny udział w obozie wędrownym.
Drugi obóz wędrowny na szlaku
przyrodniczo - historycznym Nakła i okolic odbył się według poniższego programu:
Dzień 1 (ok. 5 km)
Nakło
Występ
Marsz ul. Potulicką w kierunku Występu. Przystanek Śluza Występ
omówienie roli Kanału Bydgoskiego w systemie sieci wodnej w regionie. Objaśnienie nazw geograficznych pradolina Wisły, dolina Noteci, łąki nadnoteckie. Kontynuacja marszu do Występu ścieżka dydaktyczna. Postój biwak omówienie celów dalszej podróży. Informacja nt. dotacji uzyskanej na finansowanie wyposażenia dla uczestników.
Dzień 2 (ok. 17
20 km)
Występ - Trzeciewnica
Ślesin Minikowo
Przemarsz drogą z Występu do Trzeciewnicy. Postój przejazd kolejowy. Prezentacja dziejów kolejnictwa linii Bydgoszcz
Piła oraz wąskotorówki. Przystanek Trzeciewnica prezentacja browaru, panorama miasta i okolic. Ogólne omówienie topografii terenu, kotliny toruńsko-eberswaldzkiej, utworów polodowcowych wysoczyzny nadnoteckiej. Marsz w kierunku rezerwatu skarpy ślesińskie. Przystanek omówienie fauny i flory na wydmach polodowcowych. Panorama i omówienie walorów rezerwatu łąki ślesińskie. Marsz do Ślesina zwiedzanie stawu kardynalskiego i dworca PKP oraz kościoła. Przystanek. Marsz do Minikowa zwiedzanie rezerwatu las Minikowski i dojście do KPODR Minikowo.
Dzień 3 (ok. 17 km)
Minikowo
Kazin Gumnowice Suchary Samsieczynek
Zwiedzanie terenu ośrodka doradztwa rolniczego w Minikowie. Marsz do m. Kazin
przystanek prezentacja terenów intensywnej uprawy roślin. Postój Suchary zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego. Marsz do  Samsieczynka. Omówienie walorów przyrodniczych Pojezierza Krajeńskiego. Zakończenie i podsumowanie.


 
 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego