Splywy kajakowe 0.6_0.7.2011 - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

Splywy kajakowe 0.6_0.7.2011

Projekty grantowe > 2011/12

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
Dotycząca otwartego konkursu
  pod nazwą
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa"
tytuł zadania publicznego

I Turystyczny Rajd po Ziemi Nakielskiej


w okresie od
23 maj do 30 listopad

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
PRZEZ

POWIAT NAKIELSKI

 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego