trasy obozów 2014 r - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

trasy obozów 2014 r

Projekty unijne > Obozy wedrowne 2014 r

Zakładane terminy obozów wędrownych:

1 obóz:

wymarsz godz. 17.00 dn. 27.06.2014 r.
powrót g. 18.00 29.06.2014 r.

2 obóz:

wymarsz godz. 15.00 dn. 11.07.2014 r.
powrót godz. 18.00 13.07.2014 r.

Szlak przyrodniczo - historyczny Nakła i okolic
Dzień 1 (ok. 5 km)
Nakło
Występ
Marsz ul. Potulicką w kierunku Występu. Przystanek Śluza Występ
omówienie roli Kanału Bydgoskiego w systemie sieci wodnej w regionie. Kontynuacja marszu do Występu ścieżka dydaktyczna. Postój biwak omówienie celów dalszej podróży. Informacja nt. dotacji uzyskanej na finansowanie wyposażenia dla uczestników.
Dzień 2 (ok. 17
20 km)
Występ - Trzeciewnica
Ślesin Minikowo
Przemarsz drogą z Występu do Trzeciewnicy. Postój przejazd kolejowy. Prezentacja dziejów kolejnictwa linii Bydgoszcz
Piła oraz wąskotorówki. Przystanek Trzeciewnica prezentacja browaru, panorama miasta i okolic. Ogólne omówienie topografii terenu, kotliny toruńsko-eberswaldzkiej, utworów polodowcowych wysoczyzny nadnoteckiej. Marsz w kierunku rezerwatu skarpy ślesińskie. Przystanek omówienie fauny i flory na wydmach polodowcowych. Panorama i omówienie walorów rezerwatu łąki ślesińskie. Marsz do Ślesina zwiedzanie stawu kardynalskiego i dworca PKP oraz kościoła. Przystanek. Marsz do Minikowa zwiedzanie rezerwatu las Minikowski i dojście do KPODR Minikowo.
Dzień 2 (ok. 17 km)
Minikowo
Kazin Gumnowice Suchary Samsieczynek
Zwiedzanie terenu ośrodka doradztwa rolniczego w Minikowie. Marsz do m. Kazin
przystanek prezentacja terenów intensywnej uprawy roślin. Postój Suchary zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego. Marsz do m. Samsieczynek zakończenie i podsumowanie.


Szlak nakielsko kcyński
1 dzień
Nakło
Występ Chobielin Paterek (9,5 km)
Opis i prezentacja sieci osadniczej miasta Nakło nad Notecią. Przemarsz ulicą Potulicką i Rudki
zapoznanie z historią Cukrowni, jedną z niewielu działających na terenie kuj-pomorskim. Marsz drogą powiatową wzdłuż łąk nadnoteckich opis flory i fauny oraz historii pradoliny Wisły. Przystanek śluza i most na kanale Bydgoskim w m. Występ, zabytkowy czynny obiekt żeglugi śródlądowej. Kontynuacja marszu przez wieś (Występ dawniej Józefinka) w kierunku Chobielin młyn. Przystanek opis Noteci w jej naturalnym biegu znaczenie rzeki dawniej i dziś. Zwrócenie uwagi na europejski aspekt drogi wodnej E-70 i szanse rozwoju z tym związane. Prezentacja resztek młyna wodnego i odrestaurowanego dworku ziemskiego obecnie dom ministra Sikorskiego. Kontynuacja marszu przez m. Janowo do Paterka. Rozbicie obozu. Pogadanka podkreślenie znaczenia funduszy unijnych na przykładzie wyprawy jako istotny element organizowania i integrowania lokalnej społeczności.
2 dzień
Paterek
Polichno Sipiory Studzienki - Dębógora
Opis dziejów Paterka. Postój przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, resztkach dawnego cmentarza ewangelickiego, miejscu masowych mordów w roku 1939. Opis zakładów ZNTK Paterek. Marsz droga powiatową w kierunku Polichna
postój przy schronisku psów i wiadukcie kolejowym. Polichno budynek byłej szkoły, pomnik pomordowanych w r. 1939, stary cmentarz ewangelicki. Kontynuacja marszu tzw. szlakiem zielonym opis flory i fauny lasu. Krótka prezentacja sieci osadniczej pomiędzy gminami Naklo i Kcynia objaśnienie różnic kulturowych Krajny i Pałuk. Marsz szlakiem gen. Dąbrowskiego (aleja starych dębów), Przystanek w m. Sipiory zwiedzanie kościoła i cmentarza. Trasa szlakiem dębogórskim do masztu p.pożarowego w centrum lasu oglądanie panoramy m.in. Kcyni. Postój i rozbicie obozu.
3. Łankowice
Sierniki rezerwat Grocholin Grocholin.
Opis dziejów osadnictwa pod Kcynia i samego miasta. Wizyta w dawnym pałacu w Siernikach. Kolejny postój
rezerwat Grocholin opis unikatowej przyrody zachowanej na terenie gminy Kcynia. Marsz w kierunku Grocholina m.in. przez terenie Gospodarstwa Rolnego (dawne PGR-y). pokazanie różnic między gospodarstwami rodzinnymi i gosp. towarowym (podkreślenie znaczenia dotacji UE dla rolnictwa). Wizyta w dworku z XVI wieku unikatowy obiekt obronny dawnej szlachty wielkopolskiej.
Powrót do Nakła.

 
 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego